Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού ¶ρτας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στην ιστορία της πόλης της ¶ρτας και της περιοχής της και καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1827 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.

Συγκεκριμένα στα Αρχεία Ν. ¶ρτας υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ