Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Υπηρεσίες
          προς το κοινό
 

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού ¶ρτας λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30-14:30. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.

Αναγνωστήριο

Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Νομού ¶ρτας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα ΓΑΚ  ¶ρτας.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει 2.250 τίτλους βιβλίων που καλύπτουν ποικίλες κατηγορίες θεμάτων ή σχετίζονται με κύκλους δραστηριοτήτων της υπηρεσίας ενώ ιδιαίτερη ενότητα αφορά διάφορα θέματα της τοπικής βιβλιογραφίας.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ή σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό.

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού, είτε ως μεμονωμένες επισκέψεις μαθητών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχολικών ερευνητικών εργασιών τους, είτε κατά τμήμα με τη συνοδεία υπεύθυνων εκπαιδευτικών και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου.

Κατά τις επισκέψεις αυτές και στο πλαίσιο της δημιουργίας αρχειακής συνείδησης και ευαισθητοποίησής τους για την τοπική και για την γενική ιστορία, οι μαθητές ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και για το αρχειακό υλικό που απόκειται σε αυτήν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επισκεφθείτε την υπηρεσία ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail (βλ. Στοιχεία επικοινωνίας).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)