Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
    Ιστορικό
 

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. ¶ρτας ιδρύθηκαν σαν Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο, σύμφωνα με το Π.Δ. 349/1977, αλλά άρχισαν να λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 1988. Από το 1991 και σύμφωνα με το νόμο 1946/1991, τα Αρχεία Νομού ¶ρτας αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)